Płyta uszczelniająca GAMBIT AF-OIL

Płyta uszczelkarska GAMBIT AF-OIL

ZASTOSOWANIE:
Olejoodporna płyta uszczelkarska, zalecana jest dla wysokich temperatur i ciśnień. Przeznaczona do stosowania w połączeniach poddozorowych. Polecana do wody, pary wodnej, paliw, olejów, roztworów soli, gazu ziemnego, propanu-butanu.

Płyta uszczelkarska GAMBIT AF-OIL wykonana jest na bazie włókien aramidowych KEVLAR, włókien mineralnych oraz wypełniaczy powiązanych lepiszczem na bazie kauczuku NBR.

Temperatura chwilowa: 350st. C
Temperatura pracy ciągłej: 300st. C
Temperatura pracy ciągłej w parze: 230st. C
Temperatura minimalna: -60st. C

Standardowe grubości płyt (grubości powyżej 5,0mm wykonywane jako klejone):
0,3; 0,5; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0mm

Standardowe wielkości arkusza (wielkość arkusza wg uzgodnień w zakresie 1500×3000):
1500x1500mm

Gęstość: 2,0 g/cm3
Wytrzymałość na rozciąganie: 9MPa

Wartości podane w tabeli odnoszą się do płyt uszczelkarskich o grubości 2,0 mm. 

Dostarczamy płyty uszczelniające GAMBIT AF-OIL oraz gotowe uszczelki AF-OIL

Płyta uszczelniająca POLONIT FA-150

Płyta uszczelkarska POLONIT FA-150

1. Opis płyty
Płyta jest kompozytem wykonanym z włókien celulozowych i aramidowych oraz odpornych termicznie napełniaczy związanych kauczukiem NBR.

2. Klasyfikacja
FA-NA1-O według DIN 28091-2

3. Zastosowanie
Płyta przeznaczona do wycinania uszczelek pracujących w środowisku paliw, olejów, wody zimnej, wody gorącej, pary wodnej, roztworów soli obojętnych oraz gazów nieagresywnych w zakresie:  Maksymalne ciśnienie 4 MPa  Maksymalna temperatura chwilowa 180°C  Temperatura pracy ciągłej 140°C  Temperatura pracy z parą wodną 120°C
Uwaga: w przypadku występowania jednocześnie ciśnień i temperatur zakłada się maksymalnie 2,0 MPa i 120°C.

4. Certyfikaty
PZH – na kontakt z wodą pitną

5. Standardowe grubości [mm]
0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 (z tolerancją+/- 0,1 mm dla grubości do 0,8 mm oraz +/- 10% dla pozostałych grubości)

6. Standardowe formaty [mm]
1000 x 1500 i 1500 x 1500 (z tolerancją+/- 40 mm)

7. Niestandardowe formaty (na zamówienie) [mm]
1000 x 2000; 1500 x 2000; 1500 x 3000; 2000 x 3000

Dostarczamy całe płyty uszczelniające POLONIT FA-150 oraz przyjmujemy zamówienia na gotowe uszczelki.